अद्भुतरम्य टेनेरीफं – भाग २ – मस्का दरीतली थरारक पायवाट

आज टेनेरीफंमधला दुसरा दिवस. आजचा दिवस मस्का व्हॅली (Masca valley) मध्ये पदभ्रमण करण्यासाठी निश्चित केला […]