मध्य प्रदेशातली मुशाफिरी – भाग ३ – खजुराहोची स्थापत्यरत्ने – मुख्य मंदिर समूह

खजुराहोमधला पश्चिम मंदिर समूह मुख्य मंदिर समूह म्हणून ओळखला जातो. इथे साधारण दहा मंदिरे आहेत. […]