नयनरम्य बाली – भाग ७ – बालीतील मंदिरांचे स्थापत्यसौंदर्य Beautiful Bali – Part 7 – Architectural beauty of Balinese temples

रिज  वॉक आणि राइस टेरेस यांनी माझ्या ऊबुदच्या स्थलदर्शनाची सुरुवात झाली होती. पैकी राइस टेरेसने […]

नयनरम्य बाली – भाग ५ – नुसा लेंबोंगान आणि स्नोर्केलिंगचा थरार Beautiful Bali – Part 5 – Nusa Lemongan and snorkeling adventure

जाग आली तेव्हा सव्वासात वाजले होते. मी ताडकन उठून बसलो. नुसा लेंबोंगानला जाणारी बोट नऊ […]

नयनरम्य बाली – भाग ४ – ग्रीन बाउल बीच आणि नुसा दुआ Beautiful Bali – Part 4 – Green Bowl beach and Nusa Dua

बालीचा दक्षिण किनारा म्हणजे एकापेक्षा एक सरस अशा बीचेसची मेजवानी आहे. समुद्र आवडणार्‍या पर्यटकांसाठी हा […]