अद्भुतरम्य टेनेरीफं – भाग ४ – रमणीय अनागा टेकड्या

पुढचा दिवस ठरला होता अनागा टेकड्यांमधल्या भटकंतीसाठी. टेनेरीफं बेटाच्या ईशान्येकडचा डोंगराळ भाग अनागा म्हणून ओळखला […]