अद्भुतरम्य टेनेरीफं – भाग ३ – टेईडं शिखर आरोहण

पुढच्या दिवशी टेईडं या सुप्त ज्वालामुखीवर जायचं ठरवलं. टेनेरीफं बेटाच्या मधोमध स्थित असलेला हा ज्वालामुखी […]